Overslaan en naar de inhoud gaan

Home

Op de Amsteldijk 154 zijn gevestigd de praktijken van de psychiaters J.H. Bent en mw. J.L. van der Geld. De behandeling van de patiënten vindt veelal telefonisch of on-line plaats.

 

Psychiater mw. J.L. van der Geld neemt geen nieuwe patiënten meer in behandeling voor haar praktijk in Amsterdam.

Psychiater J.H. Bent neemt alleen nog nieuwe patiënten aan voor diagnostische consultatie en het instellen van medicatie.

 

Een psychiater is een medisch specialist die zich, na de opleiding tot basisarts, heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Hij/zij is zowel opgeleid tot psychotherapeut als deskundig op het gebied van de biologische psychiatrie. Een psychiater kan u adviseren over het gebruik van psychofarmaca, en u deze geneesmiddelen voorschrijven. Ook kan een psychiater u behandelen door middel van gesprekken, waaronder psychotherapie. De behandelingen door de psychiater worden gerekend tot de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg.

Een psychiater behandelt een veelvoud van psychiatrische stoornissen, zoals:

  • Depressie (ook winterdepressie)
  • Paniek- en angststoornissen, waaronder fobieën en posttraumatische stressstoornis
  • Slaapstoornissen en hyperventilatieklachten
  • Werkproblemen en burn-out
  • Dwangklachten
  • Persoonlijkheidsstoornissen 

Algemene informatie over deze stoornissen kunt u vinden in folders van de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), welke u kunt bestellen op de website www.secrass.nl.

Iedereen die in staat is om op afspraak op het spreekuur van de psychiater te komen en om zich aan deze afspraken te houden, komt in principe in aanmerking voor behandeling bij een zelfstandig gevestigd psychiater. Mensen die een intensievere behandeling in de Gespecialiseerde GGZ nodig hebben, dan wel mensen voor wie een behandeling in de Generalistische Basis GGZ meer geschikt wordt geacht, worden doorverwezen.