Zelfstandig gevestigde psychiater

Praktijken voor psychiatrie & psychotherapie

Psychiater Nieuwegein

Aanmelden

************

LET OP Deze website wordt vernieuwd, en tijdens deze periode kan de correcte werking niet worden gegarandeerd. Stuur daarom uw bericht met de nodige informatie direct per SMS naar de genoemde mobiele telefoonnummers: voor psychiater J.H. Bent 06 57902335 en voor psychiater J.L. van der Geld 06 41376492.

*************

 

U kunt zich aanmelden voor behandeling bij de psychiater door onderstaand formulier in te vullen en per email op te sturen. Vergeet niet een telefoonnummer in te vullen waarop u bereikbaar bent om telefonisch aanvullende informatie te verschaffen. U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd naar de aard van uw klachten, of u eerder in de GGZ behandeld bent geweest, en welke medicatie u gebruikt, ook om te bezien of een behandeling bij een zelfstandig gevestigd psychiater geschikt voor u is. 

Als een behandeling bij een psychiater voor u geschikt lijkt, kan een afspraak voor een intake gemaakt worden. Daarbij wordt geen wachtlijst gebruikt, en kunt u direct een mogelijke datum voor het intakegesprek te horen krijgen. U wordt verzocht om bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te nemen en de verwijsbrief, als deze nog niet is opgestuurd. 

 

De actuele wachttijden bij een aanmelding kunt u vinden op de website www.kiezenindeggz.nl . Wanneer u de wachttijd tot een mogelijk intakegesprek te lang vindt duren, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerst contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

De  met een * aangegeven velden in het formulier moeten worden ingevuld. De overige informatie kan u eventueel later worden gevraagd.

 

U vindt dit op uw identiteitskaart of paspoort onder persoonsnummer of persoonsidentificatienummer.
(bijv. huisarts, of bedrijfsarts hr. V. Oorbeeld)